OLTRONIK - Maszyny i urządzenia do sitodruku
druk suszenie aktywacja nadruki kontakt
info@oltronik.com.pl
OLTRONIK - MASZYNY I URZĄDZENIA DO SITODRUKU info@oltronik.com.pl


druk
   Suszarka jest urządzeniem przeznaczonym do utwardzania w ultrafiolecie farb nanoszonych sitodrukiem na opakowaniach z tworzyw sztucznych okrągłych, owalnych lub płaskich.
   Max. średnica przedmiotu - 80 mm, wysokość - 200 mm (UV 50/200 R) oraz 250 mm (UV 50/250 R), a szerokość strefy utwardzania farb - 120 mm (UV 50/200 R), 160 mm (UV 50/250 R).
   Urządzenie pracuje w sposób ciągły w cyklu półautomatycznym, tj. opakowania po nadruku farby umieszczane są w gniazdach obrotnicy, dalszy ich transport, naświetlanie promieniami UV, wielokrotny obrót wokół ich osi pionowej przy przejściu przez komorę UV (tylko dla przedmiotów cylindrycznych), podawanie ich do rynienek zsypowych odbywa się automatycznie.
   Komora robocza utwardzania w ultrafiolecie wyposażona jest w łatwo demontowalny segment promiennikowo-reflektorowy z dwoma lampami UV.
W zależności od potrzeb i długości wyrobu można uzyskać gęstość mocy 170-800 W/cm co umożliwia wydajny proces utwardzania (zwłaszcza dla małych przedmiotów).
Zastosowano dwie wysokoprężne, rtęciowe lampy UV o widmie 200-400 nm, max=366 nm oraz semi-paraboliczne lustra z elektrolitycznie polerowanego aluminium.
Strefa UV jest odgrodzona od gniazd na opakowania szybami kwarcowymi co zmniejsza oddziaływanie promieniowania podczerwonego na utwardzane przedmioty.

info@oltronik.com.pl